Krimpen aan den IJssel, 27 april 2015

GESLAAGDE LIONS BENEFIETAVOND

‘Hoofdprijs’ voor Krimpense kinderboerderij

Krimpen aan den IJssel – De Lionsclub Krimpen aan den IJssel kijkt terug op een geslaagde benefietavond. Niet alleen werd aan de honderdvijftien gasten een uitstekend verzorgd diner met bijpassend entertainment aangeboden, maar met elkaar zorgden deze gasten ook nog eens voor een fantastische opbrengst van maar liefst zevenduizend euro. Dat bedrag werd aan het slot van de avond op hun aanwijzing verdeeld onder de drie daarvoor genomineerde instellingen. Met de Kinderboerderij Klein Boveneind in Krimpen aan den IJssel als winnaar van de ‘hoofdprijs’.

Knikkers voor euro’s

Uit de eerder door inwoners van Krimpen aan den IJssel kandidaat gestelde goede doelen waren door een speciaal comité van aanbeveling drie instellingen geselecteerd. die hun activiteiten en plannen tijdens de benefietavond mochten presenteren. Iedere gast had van de organisatie drie knikkers ontvangen die men naar eigen keuze kon toekennen aan deze instellingen. Kinderboerderij Klein-Boveneind bleek de meeste knikkers te hebben verzameld en ontving op basis daarvan een cheque ter waarde van 3.500 euro. De dames achter De Freubelmutsen mochten een cheque van tweeduizend euro in ontvangst nemen en de vertegenwoordigers van Diva Dichtbij gingen met een cheque van anderhalf duizend euro naar huis. Inge van ‘t Hoogerhuijs van de Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein-Boveneind was verguld met de prijs: “Dat brengt onze plannen tot het inrichten van een theetuin bij de Krimpense kinderboerderij een stuk dichterbij.” 

 

Spreekstalmeesters

De mooie opbrengst kon mede worden gerealiseerd doordat de gasten ruimhartig loten hadden gekocht voor de loterij die tijdens de avond plaatsvond. Bovendien boden sommigen van hen ook nog eens enthousiast op stukken tijdens de kunstveiling die tussen de gangen van het voortreffelijke diner plaatsvond. De veiling en de loterij stonden onder leiding van de Lionsclub-leden Huug Luigies en Peter de Waard, die zich beiden ontpopten als geroutineerde spreekstalmeesters.

  

Tevreden

Frans van Wersch is dit jaar voorzitter van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel. Samen met clubgenoot Edward Struijk van de organiserende commissie blikt hij met plezier terug op de benefietavond die plaatsvond in het sfeervolle gebouw van de Koninklijke Roei- en Zeil Vereeniging ‘De Maas’ in Rotterdam. “Het was de eerste door onze club geheel zelfstandig georganiseerde benefietavond”, aldus Frans, “maar het leek wel of de commissie er al jaren ervaring mee had!” Edward Struijk voegt toe dat de bijzondere opzet uitstekend heeft uitgepakt. “Het waren nu eens niet onze clubleden die met elkaar het goede doel voor deze fondsenwervingsactiviteit hadden uitgekozen, maar in eerste instantie de inwoners van Krimpen aan den IJssel”, zegt hij. “Met vervolgens een objectieve selectie van drie genomineerden door een deskundig comité van aanbeveling. En uiteindelijk de toekenning van mooie geldprijzen aan drie terechte winnaars door de deelnemers aan de avond. Tenslotte zijn zij het die met elkaar dit resultaat mogelijk hebben gemaakt.”

 https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2015-04-27%20%20benefiet%20Foto%201.jpg

Inge van ’t Hoogerhuijs ontvangt de cheque voor de kinderboerderij. van Lionsclubvoorzitter Frans van Wersch. Rechts spreekstalmeester Huug Luigies 

 

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2015-04-27%20%20benefiet%20Foto%202.JPG

Tweeduizend euro voor De Freubelmutsen

 

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2015-04-27%20%20benefiet%20Foto%203.JPG

Burgemeester Lennie Huizer van Krimpen aan den IJssel met spreekstalmeester Peter de Waard

 

 

Krimpen aan den IJssel, 7 maart  2015

PROGRAMMA LIONS BENEFIETAVOND INGEVULD

Muzikaal omlijst diner met grandioze veiling en loterij

Krimpen aan den IJssel – Op maandagavond 20 april vindt in Rotterdam de eerste Lions Benefietavond plaats, georganiseerd door de Lionsclub Krimpen aan den IJssel. Tijdens deze avond zullen drie goede doelenorganisaties zich aan de gasten presenteren: Diva Dichtbij, De Freubelmutsen en Kinderboerderij Klein-Boveneind. Dat zij daarbij stuk voor stuk hun beste beentje zullen voorzetten, staat buiten kijf. Want mede op basis van hun presentaties bepalen de gasten de rangorde bij de verdeling van de netto opbrengst van de avond.

 

De drie organisaties zijn door een speciaal comité van aanbeveling geselecteerd uit de achttien goede doelen die in eerste instantie door inwoners van Krimpen aan den IJssel bij de plaatselijke Lionsclub kandidaat waren gesteld. Frans van Wersch is voorzitter van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel. Samen met burgemeester Lennie Huizer van Krimpen aan den IJssel en voorzitter van de ondernemerskring Henk-Jan Collignon had hij zitting in het comité. “Bij onze keuze hebben wij vooral gelet op de doelgroepen van de goede doelenorganisaties en of deze zich bezig houden met activiteiten binnen de Krimpense gemeenschap. Ik hoop op een mooie opbrengst van de benefietavond. Want ieder van de drie organisaties verdient het om straks een fors geldbedrag in ontvangst nemen.”

 

Gasten bepalen de opbrengst

De benefietavond wordt gehouden in het sfeervolle gebouw van de Koninklijke Roei- en Zeil Vereeniging ‘De Maas’ aan de Veerhaven in Rotterdam. De gasten krijgen die avond meer voorgeschoteld dan alleen een uitgebreid diner met uitstekende wijnen. Tijdens het diner is er entertainment, verzorgd door enkele ‘spreekstalmeesters’. De muzikale omlijsting is in handen van de bekende record collector DJ Ziya. En behalve het diner zijn er ook nog een kunstveiling en een loterij met vele mooie prijzen. De totale opbrengst van de avond wordt mede bepaald door de biedingen van de gasten tijdens de veiling en door hun deelname aan de loterij.

 

Alles inclusief

De Lionsclub heeft dus alle reden om op een grote opkomst en een mooie netto opbrengst te vertrouwen. Edward Struijk is voorzitter van de organiserende Lionscommissie. “Mede dankzij de sponsoring door Van der Linde Catering + Evenementen hebben we de kosten voor deelname aan de avond laag kunnen houden. De prijs voor een couvert bedraagt vijfentachtig euro, alles inbegrepen. Voor een tafel van acht personen betaalt men zeshonderd euro. In dat bedrag is alles inbegrepen.” Inmiddels hebben al de nodige inwoners van Krimpen aan den IJssel en omliggende gemeenten plaatsen gereserveerd. Inschrijfformulieren zijn te downloaden vanaf de website van de Krimpense Lionsclub www.lions.nl/krimpen.ad.ijssel.

 

___________________________________

Krimpen aan den IJssel, 18 januari 2015

NOMINATIES VOOR LIONS BENEFIETAVOND BEKEND

Comité van aanbeveling selecteert drie prijswinnaars uit door burgers aangedragen goede doelen

Krimpen aan den IJssel – De Lionsclub Krimpen aan den IJssel organiseert op 20 april 2015 een bijzondere benefietavond voor het goede doel. Of juister: voor drie goede doelen. Uit achttien door burgers van Krimpen aan den IJssel aangedragen goede doelen selecteerde een comité van aanbeveling er drie: Diva Dichtbij, De Freubelmutsen en Kinderboerderij Klein-Boveneind Deze drie genomineerden mogen nu al rekenen op een deel van de opbrengst. 

 

In oktober 2014 maakte de Lionsclub Krimpen aan den IJssel haar plannen bekend om in 2015 een nieuwe vorm van fondsenwerving en fondsenbesteding op te zetten. Een benefietavond waarvan de opbrengst bestemd zou zijn voor het goede doel. Maar met als bijzonderheid dat het deze keer niet de serviceclub zelf zou zijn die dit goede doel zou bepalen maar, in eerste instantie, de inwoners van Krimpen aan den IJssel. Van deze mogelijkheid is dankbaar gebruik gemaakt. In totaal werden door inwoners van Krimpen aan den IJssel achttien goede doelen kandidaat gesteld. Variërend van landelijk of zelfs internationaal opererende goede doelenorganisaties tot relatief onbekende plaatselijke vrijwilligersclubs.

  

Selectie door comité van aanbeveling

Om een zorgvuldige en objectieve selectie van genomineerden uit de aangedragen kandidaten te waarborgen, stelde de Lionsclub een comité van aanbeveling in. Behalve clubvoorzitter Frans van Wersch namen burgemeester Lennie Huizer van Krimpen aan den IJssel en voorzitter Henk-Jan Collignon van de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel zitting in dit comité. Frans van Wersch: “Bij het maken van zijn keuzen heeft het comité onder meer gelet op de doelgroepen van de voorgedragen goede doelen en of de organisaties zich bezig houden met activiteiten binnen de Krimpense gemeenschap.”

 

Deelnemers bepalen de rangorde

Het zijn straks de deelnemers aan de benefietavond die bepalen hoe de opbrengst onder de drie genomineerden wordt verdeeld. Edward Struijk is voorzitter van de organiserende Lions commissie. Hij legt uit: “De drie genomineerden zullen zichzelf en hun doelgroepen die avond presenteren. De gasten bepalen op basis van hun verhalen hoe de netto opbrengst van de avond onder hen wordt verdeeld. Maar ook de organisatie die op de derde plaats eindigt, kan rekenen op een behoorlijk geldbedrag. Want we rekenen op een prima opbrengst van een spetterende avond. Een benefietavond die veel meer inhoudt dan een uitstekend diner!” 

 

Presentaties tijdens benefietavond

De vrijwilligers van Diva Dichtbij zingen voor langdurig zieken die niet meer zelf naar het theater kunnen. Dat doen ze bijvoorbeeld in een huiskamer van een verpleeghuis of letterlijk ‘aan het bed’. De dames van De Freubelmutsen hebben als doel om kinderen van wie de ouders in financiële problemen zitten de mogelijkheid te geven net als hun klasgenootjes een verjaardagsfeestje te geven en een traktatie op school uit te delen. Kinderboerderij Klein-Boveneind is al jaren een begrip in Krimpen aan den IJssel. Er zijn onder meer plannen om een theetuin in te richten op de kinderboerderij waardoor naast het creëren van grotere gezelligheid ook eigen inkomsten kunnen worden gegenereerd. Edward Struijk: “Alle genomineerden reageerden blij verrast op de mededeling over hun verkiezing. Zij gaan zich voorbereiden op een optimale presentatie tijdens de benefietavond op 20 april.” Die avond vindt plaats in de sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘De Maas’ in Rotterdam. Relaties van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel kunnen binnenkort een uitnodiging tegemoet zien. Edward Struijk ten slotte: “Maar iedereen kan zich voor deelname aanmelden. Meer informatie is straks te vinden op onze website www.lions.nl/krimpen.ad.ijssel.”

 

__________________________________

Krimpen aan den IJssel, 25 oktober 2014

LIONSCLUB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ORGANISEERT BENEFIETDINER VOOR NU NOG ONBEKEND GOED DOEL

Serviceclub koppelt nieuwe vorm van fondsenbesteding aan nieuwe fondsenwerving

Krimpen aan den IJssel - Eind maart 2015 organiseert de Lionsclub Krimpen aan den IJssel een bijzonder benefietdiner. De netto opbrengst van deze feestelijke en culinaire avond is bestemd voor één of meer goede doelen. Maar welke doelen dat zijn, is nu nog niet bekend. Dat wordt in eerste instantie bepaald door de inwoners van Krimpen aan den IJssel en omliggende gemeenten die daarvoor personen of instellingen kunnen voordragen.

In het jaar na de viering van haar dertigste verjaardag slaat de Lionsclub Krimpen aan den IJssel nieuwe wegen in als het gaat om twee van haar kernactiviteiten: fondsenwerving en fondsenbesteding. Op maandagavond 23 maart 2015 organiseert de club voor al haar relaties en andere belangstellenden een bijzonder benefietdiner. Na een zorgvuldige selectieprocedure maakt de club in januari bekend welke van de vanuit de gemeenschap voorgedragen goede doelen worden genomineerd voor toekenning van een deel van de opbrengst van die avond. En op de avond zelf bepalen de deelnemers de verdeling van de netto opbrengst tussen die genomineerden.

  

Edward Struijk is voorzitter van de organiserende commissie. Hij noemt de drie grote fondsenwervingsacties die de Lionsclub nu al jaarlijks organiseert: “De Lions Kerstbingo, de Lions Wijnactie en het golfkampioenschap Lions Krimpen Open. De opbrengsten van deze drie acties zijn voor een belangrijk deel bestemd voor instellingen waarmee we een langjarige relatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Stichting Belbus en de Voedselbank. En we gebruiken een ander deel om eigen activiteiten voor groepen uit de samenleving te bekostigen. Zoals de jaarlijkse concertreis met bejaarden. En onze feestmiddag voor bewoners van de Zwaluwhof.” En hij vervolgt: “Met die jaarlijkse acties gaan we zeker door. Maar bij het benefietdiner willen we het publiek nu eens inspraak geven bij de bestemming van de opbrengst. Iedere inwoner van Krimpen aan den IJssel en omliggende gemeenten kan bij ons een instelling of een persoon aandragen, die naar zijn of haar mening in aanmerking komt voor een financieel duwtje in de rug om een goed doel te realiseren.”

 

Comité van aanbeveling

De aanmeldingsprocedure houdt in dat men uiterlijk vrijdag 14 november 2014 een voordracht kan indienen bij het secretariaat van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel (postadres: Boveneindselaan 15, 2924 BA Krimpen aan den IJssel; mailadres krimpen@lions.nl). Edward Struijk “Men moet daarin in maximaal 250 woorden omschrijven welke persoon of groep van personen of welke instelling men kandidaat stelt. En voor welk goed doel die personen of instelling zich inzetten.”

Alle tijdig binnengekomen voordrachten worden bezien door de Lionsclub en vervolgens beoordeeld door een comité van aanbeveling. In dat comité hebben burgemeester Lennie Huizer van Krimpen aan den IJssel, voorzitter Henk-Jan Collignon van de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel en Lionsclub voorzitter Frans van Wersch zitting. Het comité selecteert uit de voordrachten uiteindelijk welke van de voorgedragen goede doelen in aanmerking komen voor toekenning van een deel van de opbrengst van de benefietavond. Edward Struijk: “Degenen die deze bestemmingen hebben aangedragen mogen ‘hun’ goede doelen tijdens die avond presenteren. En dan zijn het ten slotte de deelnemers die op de avond van 23 maart 2015 bepalen hoe de netto opbrengst van het diner tussen de genomineerde goede doelen wordt verdeeld.” En hij besluit: “Hoeveel goede doelen we met de opbrengst van het diner kunnen ondersteunen, valt nu nog niet te zeggen. Dat hangt allereerst af van het aantal en de kwaliteit van de voordrachten die we binnen krijgen. We zijn benieuwd!”.