28 augustus 2013

LIONSCLUB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ZET ZOMERACTIVITEITEN VOORT

Op woensdag 28 augustus boden clubleden ondersteuning bij een uitstapje voor kinderen en hun ouders naar Drievliet, georganiseerd door de Stichting Fair Chance.

Activiteiten alleen mogelijk dankzij fondsenwerving

Deze en soortgelijke activiteiten worden vanuit de Lionsclub Krimpen aan den IJssel georganiseerd door de zogenoemde We Serve-commissie. ‘We Serve’ is ook het motto van de internationale Lionsorganisatie. Commissieleden Aart Brand en Peter van Dijk leggen uit dat deze activiteiten uiteraard alleen mogelijk zijn dankzij de inzet van veel van hun clubgenoten, maar dat er daarnaast ook voldoende financiële middelen voor beschikbaar moeten zijn. Aart Brand: “Daarom organiseren we ieder jaar een aantal acties die tot doel hebben de benodigde fondsen te werven. Voor onze zomeractiviteiten is dat vooral onze bekende wijnactie, die we ook dit jaar weer in december zullen houden.”

Ondersteuning Stichting Fair Chance

Peter van Dijk: “Zo ondersteunen we als serviceclub ook al weer een aantal jaren, met mankracht en met financiële bijdragen, de activiteiten van Fair Chance. Deze plaatselijke stichting wil eraan bijdragen dat ook kinderen voor wie binnen het gezin daarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn, iets hebben om naar uit te kijken.” En zo verleende de Lionsclub op 28 augustus medewerking aan een geslaagd uitstapje van Fair Chance naar het familiepark Drievliet in Den Haag. Vanwege de omvang van het gezelschap, met kinderen en ouders uit maar liefst zesentwintig gezinnen, vond de reis per touringcar plaats.

 https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2013-08-28%20Begeleiders%20uitstapje%20Fair%20Chance.jpg

Begeleiders van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel en de Stichting Fair Chance voor het vertrek naar Drievliet

 

5 augustus 2012

ZOMERUITJE FAIR CHANCE GROOT SUCCES

Lionsclub Krimpen aan den IJssel zet ondersteuning voort

Krimpen aan den IJssel – De Stichting Fair Chance uit Krimpen aan den IJssel heeft ook dit jaar weer een uitje in de zomervakantie georganiseerd voor kinderen uit de financieel meest kwetsbare gezinnen in de gemeente. Op woensdag 1 augustus werd met veertig kinderen en negentien ouders en begeleiders een bezoek gebracht aan Duinrell in Wassenaar. En net als eerdere keren werd dit uitstapje financieel en organisatorisch mede mogelijk gemaakt door de Lionsclub Krimpen aan den IJssel.

Fair Chance-voorzitter Hans Meulenkamp: “Het aantal aanmeldingen was echt overweldigend. We zien ieder jaar weer een verdere toename van het aantal kinderen dat aan onze activiteiten wil deelnemen. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen meenemen naar Duinrell hebben we besloten een andere zomeractiviteit te laten vervallen. Maar die hopen we later dit jaar alsnog te kunnen organiseren”. En hij vervolgt: “Het is fijn dat we al een aantal jaren een goed contact hebben met de Lionsclub Krimpen aan den IJssel. Zonder hun inbreng zouden we veel minder kinderen kunnen meenemen”.

Aart Brand is voorzitter van de ‘We Serve’-commissie van de Krimpense serviceclub. “Dankzij de opbrengsten van onze jaarlijkse wijnactie kunnen we door het jaar heen een aantal activiteiten organiseren of ondersteunen voor mensen in onze regio die wel eens wat extra’s kunnen gebruiken. Voor dit zomeruitje van de stichting Fair Chance heeft onze club de entreekaartjes betaald en voor alle kinderen zakgeld ter beschikking gesteld. Daarnaast hebben twee Lions geholpen met de coördinatie van het evenement”.

 

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2012-08-05%20Fair%20Chance.JPG

Leden van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel en vrijwilligers van Fair Chance maken zich op voor een geslaagde dag naar Duinrell.

 

21-12-2011

KERSTCAKES VOOR EEN MOOIE KERST

De "We Serve" commissie heeft op 21 december ongeveer negentig kerstcakes bij de Krimpense Sociale Dienst afgeleverd. De cakes zijn bestemd voor gezinnen met kinderen die het niet breed hebben. Via Fair Chance en de Sociale Dienst zijn deze gezinnen aangeschreven om een kerstcake af te komen halen. Bij de kerstcakes zit een mooie wenskaart namens de Lions Krimpen aan den IJssel die geheel belangeloos is aangeboden door Leo Egge.

 

 

3-8-2011

LIONSCLUB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ACTIEF VOOR STREEKGENOTEN

Krimpen aan den IJssel – Hoewel ook serviceclubs het in de zomermaanden wat kalmer aan plegen te doen, was dat voor de Lionsclub Krimpen aan den IJssel geen reden om zich in de periode van eind juli tot begin september niet tot driemaal toe in te zetten voor specifieke groepen in de lokale en regionale samenleving. Eind juli organiseerde de club haar traditionele feestmiddag voor bewoners van gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof in Krimpen aan den IJssel. Kort daarop verzorgde men het vervoer van een groot aantal kinderen en hun begeleiders naar de Efteling. En op 3 september brachten zes Lions auto’s en één Lions busje een aantal oudere plaatsgenoten naar een speciaal concert in Den Bosch.

Met veertig kinderen naar de Efteling

Net als met De Zonnebloem heeft de Lionsclub Krimpen aan den IJssel sinds enkele jaren ook een uitstekende samenwerking met de Stichting Fair Chance. Deze regionale organisatie bekommert zich om kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder breed hebben. Voor die kinderen organiseert Fair Chance met enige regelmaat bijzondere activiteiten, zoals op 3 augustus een dagje naar de Efteling. Aart Brand vertelt: “De stichting heeft de daarvoor in aanmerking komende kinderen en hun ouders uit Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Krimpen aan den IJssel uitgenodigd en heeft onder meer de toegangskosten voor haar rekening genomen. En onze club droeg met zestien auto’s zorg voor het vervoer naar en van de Efteling, maar zorgde daarnaast voor ieder kind en voor iedere begeleider ook voor een envelop met twaalf euro erin. Voor de lunch tussen de middag en voor een drankje of een ijsje tussen de attracties door.” Direct na aankomst zwermden alle kinderen, in leeftijd variërend van zes tot veertien jaar, en hun begeleiders uit over het park. Het werd met prima weersomstandigheden een zeer geslaagde dag in het pretpark.