08/04/2024

Op maandag 8 april 2024 droeg de Lionsclub Krimpen aan den IJssel de laatste twee van in totaal vijf door de club gebouwde insectenhotels officieel over aan hun nieuwe eigenaars: de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en de gemeente Krimpenerwaard. ’s Morgens mocht directeur Jos Bisschops van ZHL een tekstplaatsje schroeven op het vierde hotel, dat een plaats heeft gekregen in de boomgaard bij het ZHL-beheerkantoor aan de Schaapjeszijde bij de Berkenwoudse Driehoek. En ’s middags verrichtten wethouder Wisja Pannekoek van de gemeente en past president Robert Verhagen van de Lionsclub eenzelfde handeling bij hotel nummer 5, dat staat op een bloemrijke kade aan de rand van een nieuwe wijk in Schoonhoven.

Dit bijzondere ‘duurzaamheidsproject’ van de Krimpense Lionsclub startte eind 2022, na de ondertekening door de club van het ‘Beheerconvenant Prachtlint Krimpenerwaard’. Toen kondigde de club aan om voor vijf terreinbeherende medeondertekenaars van dit convenant een insectenhotel te zullen bouwen. Dit bij wijze van ondersteuning van het idee achter Prachtlint. En zo werden er eerder al robuuste insectenhotels geplaatst op ecologisch beheerde terreinen van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En nu dus ook op terreinen van ZHL en de gemeente Krimpenerwaard. Zeg maar een ‘prachtlint’ van insectenhotels, verspreid over de hele Krimpenerwaard!

Het eerste hotel staat trouwens op een bloemrijke berm in de gemeente Krimpen aan den IJssel. De Lionsclub helpt de gemeente inmiddels al drie jaar dit voormalige plantsoenperceel ecologisch te beheren.

  

    .