18/04/2021

Lionsclub Krimpen aan den IJssel adopteert bloemrijke berm bij Vijverflats

 

In april 2021 heeft de Lionsclub Krimpen aan den IJssel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het realiseren van een bloemrijke berm naast de Vijverflat. Het terrein is inmddels inzaai klaar en voorzien van een stevige afrastering. Als het allemaal klaar is moet de berm voorzien in een fraai stuk “stadsnatuur”.

 

Adoptie van een stuk gemeentegrond

Met hulp van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel ontwikkelt de Gemeente Krimpen aan den IJssel een bloemrijke berm bij de de Vijverflats. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor biodiversiteit en een duurzame leefomgeving. De club heeft de Gemeente Krimpen aan den IJssel benaderd met de vraag hoe men een bijdrage zou kunnen leveren aan verbetering van biodiversiteit binnen Krimpen. Daar is uit voortgekomen dat de Lions de gemeente helpt met de inrichting en het onderhoud van een bloemrijke berm bij de Vijverflat. De berm draagt niet alleen bij aan het ondersteunen van biodiversiteit maar zal ook een fraaie aanblik bieden als alle in te zaaien bloemen tot bloei zijn gekomen. De berm heeft een oppervlakte van 934m2. De leden steken niet alleen de handen uit de mouwen steken maar de club stelt ook een speciaal zaadmengsel ter beschikking. De aanschaf daarvan is mede mogelijk gemaakt door een Europese Lionssubsidie.

 

Handen uit de mouwen

De  leden van de Lionsclub zijn samen met de gemeente begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Met vereende krachten zijn 130 palen van 1,2m 70 cm de grond in geheid. Vervolgens is in alle palen een gat geboord waar een ijzeren draad doorheen is getrokken. Hiermee is de afrastering compleet. De grond is zodanig bewerkt dat in het weekeinde van 23 april het perceel ingezaad kan worden zodat we over een paar weken in Krimpen van een fraai stukje stadsnatuur kunnen genieten met hopelijk veel bijen en andere nuttige insecten.

 

Officiële opening

Op maandag 3 mei zal de officiële openingshandeling plaatsvinden door de wethouder voor (o.a.) natuur en recreatie Coen Derickx samen met de Lionsclub en in het bijzonder haar Commissie Duurzame Leefomgeving. Er zal een speciaal Lions informatiepaneel worden onthuld dat is geplaatst bij het perceel.