25/03/2021

BIODIVERSITEIT IN DE KRIMPENERWAARD

Op donderdag 25 maart  werd door de Lions Club Krimpen aan den IJssel met behulp van de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een virtueel drukbezochte lezing georganiseerd over Biodiversiteit in de Krimpenerwaard. 

Krimpen aan den IJssel – Nu eens geen activiteit om geld in te zamelen voor diverse goede doelen in Krimpen aan den IJssel maar een lezing om de leden van de plaatselijke Lions bekend te maken met het natuurschoon van de Krimpenerwaard en de aanwezige biodiversiteit.  De lezing werd verzorgd door de voorzitter van de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard Jaap Graveland.

 

Grote opkomst ondanks Corona

Uiteraard stelt Corona grote beperkingen aan het dagelijks leven maar hier bleek dat het tevens ongekende mogelijkheden kan bieden. Ook de beide andere in de Krimpenerwaard werkzame Lionsclubs Domaine des Dames en De Krimpenerwaard konden namelijk online meegenieten van de lezing. Er waren bijna 50 aandachtige toehoorders. Een aantal dat in normale omstandigheden nooit in de zaal gepast had waar de Krimpense Lions tweemaal per maand samenkomen.

 

Wat is biodiversiteit?

Samengevat wil dit niets anders zeggen dan het aantal soorten, de verspreiding en het aantal daarvan. Subjectief gezien kunnen we zeggen dat het van belang is dat een soort er mag zijn en het een verlies is als de Grutto er niet meer zou zijn. We kunnen uiteraard wel zonder Grutto leven. Objectief gezien echter is biodiversiteit van belang voor de voedselketen. Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving geen voedselproductie voor de mens. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat biodiversiteit een positieve invloed heeft op het welbevinden van de mens. Boven een bepaalde basisgrens zelfs nog groter dan het besteedbaar inkomen per huishouden.

 

Slecht nieuws maar gelukkig ook veel goed nieuws

De afgelopen 25 jaar was er een afname van 75% in de insectenpopulatie. Door eenzijdige landbouw en bemesting zijn veel soorten verdrongen en neemt de eenzijdigheid toe. Ook in de Krimpenerwaard zijn soorten praktisch verdwenen of staan aantallen onder druk. Positieve geluiden zijn er gelukkig ook. In moerassen en grote wateren gaat het steeds beter. Bij de rivieren ontstaan door grindwinning plassen waar zich in rap tempo nieuwe en diverse natuur gevormd heeft. Het aantal broedvogels laat in waterrijke gebieden al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een gestage stijging zien. De Krimpenerwaard op haar beurt is een zeer belangrijk weidevogelgebied waar men zich meer en meer bewust van is geworden en er vinden vele initiatieven plaats om de natuur een steuntje in de rug te geven. Ook onze nationale vogel, de Grutto, komt graag in de Krimpenerwaard. Het aantal zilverreigers en krakeenden is er exponentiel toegenomen en er vindt steeds meer agrarisch natuurbeheer plaats.   Daarbij mag zeker niet vergeten worden dat ook de aanwezige agrariërs op een goede manier een boterham moeten kunnen verdienen.

 

Door minder gebruik van gif en het plaatsen van nestkasten heeft de populatie kerkuilen zich op spectaculaire wijze hersteld en kan zelfs gesproken worden van een succesnummer. De vooruitzichten voor de Krimpenerwaard zijn positief. Er is steeds meer kruidenrijkdom, het gebied is waterrijk en er lopen vele natuurvriendelijke linten door het gebied. Onzekere factoren zijn het landbouwbeleid. Er kunnen moeilijk van plaatselijke agrariërs diverse opofferingen geëist worden zonder dat daar iets tegenover staat. De energietransitie kan een negatief effect hebben. (Trek) vogels hebben last van windmolens en zonneparken leggen beslag op de vrije ruimte. Kortom, we moeten onze consumptiedrang matigen en minder en bewuster consumeren. Het kopen van streekproducten kan daarbij de plaatselijke agrarische stand ondersteunen. Daarenboven is het natuurlijk leuk om divers te consumeren uit onze eigen Krimpenerwaard.

 

Toekomstdroom

De presentatie eindigde met een visie op de toekomst. Een betere verbinding tussen stad en platteland kan betekenen dat er minder gebouwd hoeft te worden in de Krimpenerwaard. Hierdoor is er meer natuur inclusieve landbouw en natuur inclusief renoveren mogelijk. Door energiebesparing kunnen zonnevelden en windmolens beperkt worden. Maar het belangrijkste is de nieuwe generaties te vertellen over de natuur en hen bewust te maken van de omgeving.