Krimpen aan den IJssel, 14 mei 2017

JUBILERENDE LIONS MET MOBIELE WENSBOOM OP BRADERIE LEKKERKERK

Uitgerust met een ‘mobiele’ wensboom vroegen leden van de Krimpenerwaardse Lionsclubs tijdens de Moederdagbraderie in Lekkerkerk aandacht voor hun nieuwe initiatief: het vervullen van wensen van mensen voor andere mensen.

 

Een ‘vaste’ en een ‘mobiele’ wensboom

Tot 1 juni kunnen inwoners van de Krimpenerwaard bij de wensboom, die staat opgesteld in de apotheek in het Gezondheidscentrum van Krimpen aan den IJssel, een wens voor een medeburger achterlaten welke dan misschien door leden van de Krimpenerwaardse Lionsclubs gaat worden vervuld. Daarna krijgt de boom iedere maand een nieuwe plek elders in de Krimpenerwaard. Maar op zaterdag 13 mei trok een verrijdbare tweede wensboom de aandacht van bezoekers van de Moederdagbraderie in Lekkerkerk. Bij deze boom legden leden van de Lionsclub Domaine Des Dames en de Lionsclub Krimpen aan den IJssel aan geïnteresseerde voorbijgangers uit wat zij met hun nieuwe actie, opgezet ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de internationale Lionsorganisatie, willen bereiken.

 

Een wens voor een ander

Voorzitter Angelique Pottuit van de Lionsclub Domaine Des Dames: “Wij hopen dat veel mensen de komende maanden eens willen bedenken welke persoon in hun directe omgeving weleens een beetje hulp kan gebruiken. En dat zij vervolgens de moeite nemen om een wens voor deze persoon aan onze Lionsclubs kenbaar te maken. Iedere maand zullen wij dan ten minste twee van deze wensen in vervulling laten gaan.”

 

Opknapbeurt voor de tuin

Diverse bezoekers van de braderie namen een formulier mee naar huis waarop men een wens voor een medeburger kenbaar kan maken. Vicevoorzitter Kees Burggraaf van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel licht toe: “Het gaat om kleine dingen. Heb je bijvoorbeeld een buurvrouw die altijd in de weer is voor de hele buurt maar er mede daardoor niet aan toe komt haar eigen tuin aan kant te maken?  Vraag de lions dan om een opknapbeurt!” En hij vervolgt: “Vermeld op het formulier behalve je wens ook de gegevens van degene voor wie deze wens bedoeld is en je eigen gegevens. En deponeer het ingevulde formulier vervolgens in een van de wensbomen.”

 

Ook via e-mail

De formulieren zijn verkrijgbaar op de maandelijks wisselende locaties van de vaste wensboom en bij de mobiele wensboom die de komende maanden op diverse publieksevenementen zal worden ingezet. Op die plaatsen kan men de formulieren na invulling ook weer inleveren. Ingevulde formulieren kunnen eventueel ook thuis worden gescand en vervolgens worden gemaild naar het e-mailadres lionswensboom@gmail.com.

 

De ‘mobiele’ wensboom op de Moederdagbraderie in Lekkerkerk

Belangstelling van jong en oud voor het initiatief van de Lionsclubs

 

 

Krimpen aan den IJssel, 30 april 2017

LIONS WENSBOOMACTIE VAN START GEGAAN

Aftrap door twee wethouders

Krimpenerwaard– Wethouder Marco Oosterwijk van gemeente Krimpen aan den IJssel en wethouder Pieter Neven van gemeente Krimpenerwaard hebben op vrijdag 28 april samen het startsein gegeven voor de nieuwe ‘wensboomactie’ van de drie Lionsclubs die in de Krimpenerwaard actief zijn.

 

Gezamenlijke actie van drie Lionsclubs

Gedurende de hele maand mei staat in de hal van Apotheek Vrijhof in het Gezondheidscentrum in Krimpen aan den IJssel een wensboom opgesteld, waarin iedereen een wens voor een ander kan deponeren. De wethouders Marco Oosterwijk van Krimpen aan den IJssel en Pieter Neven van Krimpenerwaard verrichtten op vrijdagochtend 28 april de aftrap voor deze gezamenlijke actie van de Lionsclub Krimpenerwaard, de Lionsclub Krimpen aan den IJssel en de Lionsclub Domaine Des Dames.

 

Waardering

Beide bestuurders spraken hun waardering uit voor de vele activiteiten die de drie serviceclubs alweer jarenlang in hun gemeenten en daarmee in de gehele Krimpenerwaard ontwikkelen. Zij loofden het initiatief van de clubs om deze keer met elkaar een actie op te zetten, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld op een speciaal formulier een wens voor een ander kenbaar te maken en dat formulier in de wensboom te deponeren. Marco Oosterwijk: “Het is maar een kleine boom. Maar de betekenis ervan voor onze samenleving kan vele malen groter zijn!”

 

Eerste wensen

De twee wethouders deponeerden vervolgens bij wijze van ‘startschot’ ieder een eerste, uiteraard anonieme, wens voor iemand anders in de wensboom. Wethouder Pieter Neven had zelfs twee wensen meegenomen. “Deze tweede wens is afkomstig van mijn collega-wethouder Lavinia Sleeuwenhoek, die net als ik het belang van deze nieuwe actie van de Lionsclubs graag wil onderstrepen.”

 

Tot eind 2017

Namens de drie Lionsclubs gaf voorzitter Angelique Pottuit van de Lionsclub Domaine Des Dames aan dat deze bijzondere actie is opgezet ter gelegenheid van het feit dat het honderd jaar geleden is dat in Amerika de basis werd gelegd voor wat nu een organisatie is van vele duizenden Lionsclubs, verspreid over de hele wereld. Angelique Pottuit: “Met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus staat de wensboom iedere maand op een andere plek in de Krimpenerwaard. Wij hopen dat vele burgers een wens voor een ander in de boom zullen deponeren. En dat de leden van onze drie clubs in staat zullen zijn iedere maand tenminste twee wensen in vervulling te laten gaan”