Krimpen aan den IJssel, 14 december 2015

VERKOOP LIONS WIJNEN TIJDENS WINTERFAIR CRIMPENHOF

Leden van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel bemannen tijdens de traditionele winterfair in de Crimpenhof weer een marktkraam. Hun doel: het winkelend publiek kennis laten maken met de wijnen die dit jaar voor het goede doel worden verkocht. Maar natuurlijk vooral om zoveel mogelijk flessen wijn te verkopen.

De data zijn vertrouwd maar de plek én de te verkopen wijnen zijn nieuw. Tijdens de traditionele winterfair op het Krimpense winkelcentrum Crimpenhof, die dit jaar op 18 en 19 december plaatsvindt, staat de marktkraam van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel voor het eerst op het plein voor de vestiging van Albert Heijn Gebr. De Block. In samenwerking met deze supermarkt verkopen de Lions vanuit deze kraam diverse wijnen van het huis Chateau L’Horte. De netto opbrengst van deze Lions wijnactie wordt zoals ieder jaar besteed aan de ondersteuning van diverse plaatselijke en regionale goede doelen.

Kees Burggraaf is de trekker van de Lionscommissie die deze jaarlijkse wijnactie organiseert. Hij is vol vertrouwen over een mooie opbrengst: “In de voorverkoop aan onze relaties zijn nu al evenveel flessen verkocht als vorig jaar. Op onze nieuwe plek in het winkelcentrum en met prachtige nieuwe wijnen in het assortiment moet het zeker lukken het resultaat van 2014 te overtreffen!”

 

Krimpen aan den IJssel, 8 december 2013

LIONS WIJNACTIE OP 21 DECEMBER IN CRIMPENHOF

Tevens inzameling oude mobiele telefoons

Op zaterdag 21 december bemannen leden van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel een marktkraam tijdens de bekende wintermarkt in winkelcentrum Crimpenhof. Daar kan het winkelend publiek nader kennismaken met het werk van de Lions en kan men flessen wijn aanschaffen. Nieuw dit jaar is dat men er ook oude mobiele telefoons kan inleveren. En daarmee dan kans maakt op diverse leuke prijzen.

De leden van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel hebben kort voor de feestdagen nog een drukke week voor de boeg. Op dinsdagavond 17 december vindt in De Tuyter de jaarlijkse Lions Kersbingo plaats. En op zaterdag 21 december brengen zij voor de derde maal in successie flessen rode, witte en rosé wijnen aan de man.

 

Meerdere goede doelen

Rob van Deijk is voorzitter van de commissie binnen de lionsclub die de wijnactie organiseert. Hij legt uit: “Anders dan bij de Lions Kerstbingo, waarvan de opbrengst in zijn geheel naar de Belbus gaat, wordt de opbrengst van onze jaarlijkse wijnactie besteed aan meerdere plaatselijke en regionale goede doelen. Aan de ene kant dient die opbrengst om diverse evenementen mogelijk te maken die wij als club jaarlijks voor bijzondere groepen in onze gemeente organiseren. Zoals het middagje uit met bewoners van gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof, dat traditioneel wordt afgesloten met een fantastisch barbecuefestijn. En de eveneens jaarlijkse concertreis met bejaarde plaatsgenoten naar een speciaal Lions concert in Den Bosch.”

 

Medecommissielid Kees Burggraaf vult aan: “Maar bij deze twee activiteiten blijft het niet. Als serviceclub besteden we ook steeds meer aandacht aan financiële ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor plaats- en streekgenoten die het wat minder breed hebben.” Kees noemt als voorbeelden de plaatselijke voedselbank en ook de Stichting Fair Chance, die activiteiten organiseert voor kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen. “Hoe meer geld de wijnactie oplevert, des te meer kunnen wij bijvoorbeeld bijdragen aan goed gevulde pakketten voor de cliënten van de voedselbank.” De lionsclub werkt bij deze actie samen met het bekende Wijnhuis Den Boer, waardoor men uitstekende wijnen tegen zeer schappelijke prijzen aan het publiek kan aanbieden. Begin december waren in totaal al ruim negenhonderd flessen besteld en de club hoopt met de komende verkoopactie in het winkelcentrum dat aantal nog flink te verhogen.

 

Marktkraam inleverpunt voor oude mobieltjes

Beide heren hopen dan ook op veel aanloop bij de Lions-kraam tijdens de wintermarkt in het winkelcentrum. Kees Burggraaf: “En als de mensen dan een of meer flessen wijn komen kopen, kunnen ze tegelijkertijd hun oude mobiele telefoons inleveren. Dan maken ze kans op leuke prijzen. Als club zorgen wij ervoor dat deze telefoons een tweede leven krijgen of anders verantwoord worden gerecycled. In beide gevallen levert dat extra inkomsten op die worden toegevoegd aan de opbrengst van de wijnactie!” De in te leveren mobiele telefoons moeten zijn voorzien van een batterij. De simkaart moet zijn verwijderd, evenals pincodes en wachtwoorden.

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2012-12-14%20Drukte%20bij%20wijnactie%202012.jpg
 

Gezellige drukte bij de Lions marktkraam in 2012

 

14 april 2013
LIONSCLUB SPONSORT KRIMPENSE VOEDSELBANK
Donatie van vijftienhonderd euro uit opbrengst wijnactie
De Lionsclub Krimpen aan den IJssel heeft besloten een groot deel van de opbrengst van de eind vorig jaar gehouden wijnactie ten goede te laten komen aan de voedselbank in Krimpen aan den IJssel
.
Aart Brand en Peter van Dijk zijn de aanvoerders van de zogenoemde We Serve-commissie binnen de Krimpense lionsclub. Aart brengt in herinnering dat de bekende wijnactie van de club eind vorig jaar een groot financieel succes was. “Mede dankzij de vele wijnaankopen door het winkelend publiek tijdens de kerstmarkt op winkelcentrum Crimpenhof konden we aan het eind van de actie een opbrengst noteren van meer dan drieduizend euro. Daarvan gaat nu in de loop van dit jaar vijftienhonderd euro naar de voedselbank. Dankzij een eerste bijdrage konden de met Pasen uitgereikte voedselpakketten extra worden gevuld.”


Plezierige samenwerking
Aad de Waard is coördinator van de voedselbank in Krimpen aan den IJssel en tevens contactpersoon voor de lionsclub. Hij is blij met de samenwerking: “Ik vind het fantastisch dat een groot deel van het bedrag dat dankzij de in onze gemeente  gehouden wijnactie is opgehaald, wordt besteed aan het werk van de voedselbank in diezelfde gemeente.” Peter van Dijk vult aan: “Dat geldt trouwens voor de volledige opbrengst van de wijnactie. De Lionsclub Krimpen aan den IJssel gebruikt die net als vorige jaren om meerdere plaatselijke ‘we serve’-activiteiten mogelijk te maken. Zoals de bekende muziek- en barbecue-middag met bewoners van gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof.”


Ruimer budget
De twee leden van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel vinden het fijn dat de voedselbank dit jaar voor het eerst ook een financiële bijdrage kan ontvangen. “Wij hebben veel respect voor het werk dat de organisatoren nu al weer zoveel jaren verzetten om meerdere tientallen gezinnen in Krimpen aan den IJssel wekelijks van een pakket met voedsel en allerlei huishoudelijke artikelen te voorzien”, zegt Aart Brand. “Daar is zeker in deze economisch mindere tijden veel behoefte aan. We hebben met de voedselbank afgesproken dat zij steeds het moment bepalen waarop er opnieuw een beroep op een deel van het beschikbare budget moet worden gedaan. Een telefoontje is voldoende om een volgende bijdrage beschikbaar te stellen.”

 https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2013-04-14%20Voedselbank%20Krimpen%20(2).jpghttps://www.lions.nl/pics/clubs/228/2013-04-14%20Voedselbank%20Krimpen%20(1).jpg   

 

23 december 2012

RESULTAAT LIONS WIJNACTIE: MEER DAN DRIEDUIZEND EURO

Opbrengst bestemd voor plaatselijke goede doelen

Het resultaat van de wijnactie die de Lionsclub Krimpen aan den IJssel ook dit jaar weer in november en december organiseerde, bedraagt tot nu toe 3.270 euro. Dit geld wordt de komende periode ingezet om diverse zogenoemde ‘we serve’-activiteiten van de club financieel mogelijk te maken. Op 22 december ontving de plaatselijke voedselbank al dertig feestelijke kerstmandjes, die nog diezelfde dag aan de voedselpakketten voor even zoveel gezinnen werden toegevoegd

 

Kerstmarkt Crimpenhof

Een week eerder, op vrijdag 14 en zaterdag 15 december, presenteerde de Krimpense serviceclub zich op winkelcentrum Crimpenhof met een eigen marktkraam aan het winkelend publiek. Dat gebeurde met een dubbele doelstelling: geïnteresseerde plaatsgenoten uitleggen waar de Lions organisatie voor staat en natuurlijk ook zoveel mogelijk flessen wijn verkopen. Aan het eind van die zaterdag kon worden vastgesteld dat er in twee dagen maar liefst 231 flessen waren verkocht. Eerder waren er aan eigen relaties van de clubleden al ruim duizend flessen verkocht.

 

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2012-12-14%20Drukte%20bij%20wijnactie%202012.jpg

De kerstman bij de drukbezochte stand van de Lionsclub.

 

Goede doelen

Aart Brand is voorzitter van de We Serve-commissie van de Lionsclub. Hij is verheugd over de prachtige opbrengst van de wijnactie: “Jaarlijks organiseert onze club drie fondsenwervingsacties. Bij twee ervan, de bekende Kerstbingo en het golftoernooi Krimpen Open, bepalen we ieder jaar van tevoren wat de bestemming van de opbrengst wordt. Voor de opbrengst van de jaarlijkse wijnactie geldt dat deze in de eerste plaats is bestemd om onze diverse ‘we serve’-activiteiten financieel mogelijk te maken.” Hij somt nog eens op wat op dit gebied door het jaar heen de activiteiten van de club zijn voor specifieke groepen in de Krimpense samenleving: “Het feestelijke middagje uit met bewoners van gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof. De concertreis met bejaarde plaatsgenoten naar een speciaal lionsconcert in Den Bosch. Hulp voor de Stichting Fair Chance bij het organiseren van activiteiten voor kinderen uit de financieel meest kwetsbare gezinnen. Uitstapjes met bewoners van zorgcentrum Crimpenersteyn.”

 

Handen uit de mouwen

Behalve om dit soort hulpacties gaat het bij andere activiteiten vaak ook om fysieke ondersteuning door leden van de Lionsclub van organisaties als Het Zuid-Hollands Landschap en de Jeugdnatuurwacht. Aart Brand: “Dit weekend hebben we dus dertig kerstmandjes bij de voedselbank afgeleverd. Volgende week steekt een aantal Lions weer de handen uit de mouwen om een groot aantal nestkastjes op te hangen die we eerder met mensen van de Jeugdnatuurwacht in elkaar hebben gezet. Ook de vogels hebben zorg nodig!” https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2012-12-14%20PC080571.JPG

 

20 december 2011

LIONSCLUBS ZETTEN NATUUR- EN RECREATIESCHAP KRIMPENERWAARD IN HET ZONNETJE

Picknicktafel voor recreatiegebied Krimpenerhout

De Lionsclub Krimpen aan den IJssel en de Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o. ‘Domaine des Dames’ hebben besloten om van de opbrengst van hun jaarlijkse wijnactie dit jaar een picknicktafel aan te schaffen, als cadeau voor het Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard. Daarmee willen zij het belang van deze organisatie onderstrepen, die zich in het bijzonder richt op de natuurbeleving en de recreatiemogelijkheden door en voor alle bewoners van de Krimpenerwaard.

Net als in 2009 en 2010 hebben de mannen van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel en de vrouwen van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o. ‘Domaine des Dames’ ook dit jaar weer de handen ineen geslagen en gezamenlijk een wijnactie georganiseerd. En de twee clubs waren het er snel over eens: de opbrengst zal in de eerste plaats ten goede komen aan het Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard. In goed overleg met het schap is besloten om van die opbrengst een robuuste picknicktafel aan te schaffen. Deze zal in het voorjaar van 2012 een plaats krijgen in het recreatiegebied De Krimpenerhout, gelegen tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek.

 

Mooie opbrengst

Chris van der Linde en Hans Hoogelander zijn lid van de Lionscommissie die de wijnactie organiseert. Hans Hoogelander: “In 2008 hebben we voor het eerst een dergelijke actie opgezet. Toen waren het nog alleen de mannen van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, die de wijn voor een deel zelf bottelden en die de flessen vervolgens verkochten. In 2009 zijn daar de vrouwen van de Lionsclub Domaine des Dames bij gekomen. Dit jaar hebben we gekozen voor een nog betere wijn dan die in vorige jaren. We bottelen nu niet zelf meer maar richten ons volledig op het aan de man brengen van zoveel mogelijk flessen.” Chris van der Linde voegt daaraan toe: “We werken ieder jaar nauw samen met de specialisten van Wijnhuis Den Boer, die ons ook nu weer bij de keuze van de wijnen hebben geadviseerd. En daarnaast zijn we ook Drukkerij Efficiënta zeer erkentelijk voor het leveren van speciale stickers op de flessen. Mede dankzij deze twee sponsors kunnen we ook dit jaar weer rekenen op een prima opbrengst!”

 

Meeropbrengst voor andere goede doelen

Begin december waren er al twaalfhonderd flessen verkocht. Voorzitters van de twee Lionsclubs zijn dit jaar Leo Egge en Christine Bellaart. “Dat betekent dat de netto-opbrengst nu al voldoende is voor de aanschaf van de picknickset voor het natuur- en recreatieschap, die bestaat uit een tafel met aan weerszijden een bank”, zegt Christine Bellaart van de Lionsclub Domaine des Dames. “De meeropbrengst zal worden besteed aan diverse “goede doelen”-projecten en ‘handen uit de mouwen’-activiteiten van onze twee clubs. Bij de damesclub is dat onder andere ons zogenaamde wensboomproject.” En Leo Egge vult aan: “De Lionsclub Krimpen aan den IJssel gebruikt de extra opbrengsten onder meer voor het bekostigen van het jaarlijkse ‘middagje uit’ voor bewoners van gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof en van de jaarlijkse reis met bejaarde plaatsgenoten naar een bijzonder Lions-concert in Den Bosch.”

 

Presentatie tijdens Krimpense kerstmarkt

De twee Lionsclubs waren ook present tijdens de drukbezochte kerstmarkt op 16 en 17 december in Winkelcentrum Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel. Daar hadden zij bij de plaatselijke vestiging van Wijnhuis Den Boer een stand ingericht waar het winkelend publiek de wijnen kon proeven en ook kon kopen. Maar waar men ook informatie over de Lions organisatie kon krijgen. André Boon van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel licht toe: “We merken nogal eens dat er een waas van geheimzinnigheid hangt rond het fenomeen van de zogenaamde serviceclubs. Graag willen we nog eens duidelijk maken wat de lions wereldwijd doen en hoe ook onze twee Lionsclubs invulling geven aan het internationale Lions-motto ‘We Serve’. Onder meer door met onze ‘fundraising’ en ‘fundspending’ acties iets te doen voor de samenleving. Niet alleen in de Krimpenerwaard maar ook ver daarbuiten. ”

 

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2011-12%20Lionsstand%20Crimpenhof%202011.jpg

Wijnverkoop bij de Lions-stand in Krimpen aan den IJssel

 

14 december 2012

Kerstbingo en wijnactie voor plaatselijke goede doelen

Leden van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel gaan de komende weken nog tweemaal ‘los’ met acties voor het goede doel. Op 11 december vindt in De Tuyter de traditionele Kerstbingo plaats en op 14 en 15 december bemannen clubleden een marktkraam in het kader van de eveneens jaarlijkse Lions wijnactie.

 

Wijnactie

Leden van de Lionsclub bemannen op vrijdag 14 en zaterdag 15 december een speciale marktkraam tijdens de wintermarkt in winkelcentrum Crimpenhof. Daar kan het winkelend publiek nader kennismaken met het werk van de Lionsclub en kan men flessen wijn aanschaffen. Tot nu zijn er al zo’n achthonderd flessen verkocht en de club hoopt met deze publieksactie het totaal op ten minste duizend flessen te brengen. De opbrengst van deze Lions wijnactie wordt voor het overgrote deel benut om diverse zogenoemde ‘We Serve’-activiteiten van de club financieel mogelijk te maken. Bekende voorbeelden daarvan zijn het jaarlijkse ‘middagje uit’ voor bewoners van gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof en de eveneens jaarlijkse reis met Krimpense bejaarden naar een speciaal Lions concert in Den Bosch. Bij deze evenementen hoort traditiegetrouw ook een feestelijke maaltijd.

 

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2011-12%20Lionsstand%20Crimpenhof%202011.jpg

De marktkraam van de Lionsclub in 2011

 

 

 

16-10-2010

LIONS WIJNACTIE BRENGT RUIM 3000 EURO OP

Twaalfhonderd flessen gebotteld en verkocht

Het begint een traditie te worden. Net als in 2009 organiseerden de Lionsclub Krimpen aan den IJssel en de Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o. ‘Domaine des Dames’ in nauwe samenwerking opnieuw een wijnactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel. En na een avond hard doorwerken kon de balans worden opgemaakt. De 2010-editie van deze ‘fundraising actie’ heeft netto € 3.100 opgebracht. Dat geld zal worden besteed aan diverse regionale goede doelen.

 

Ambachtelijk bottelen

Op donderdagavond 14 oktober verzamelden dertig leden van de twee serviceclubs zich in restaurant Het Koetshuis in Krimpen aan de Lek. Onder de deskundige leiding van wijnkenners Therry en Evert van Wijnhuis Den Boer werd een menselijke keten opgezet om de laatste zeshonderd flessen witte ‘We Serve’ Chardonnay wijn uit Argentinië op ambachtelijke wijze te bottelen. Eerder waren er al zeshonderd flessen rode ‘We Serve’ Cotes du Rhone wijn gebotteld. Het werd een avond hard doorwerken, waarbij de clubleden ieder een eigen taak hadden: de flessen uit de dozen halen en deze afvullen uit grote stalen vaten. De kurkmachine bedienen. De gekurkte flessen van een goed sluitende capsule voorzien. De zelf ontworpen etiketten op de flessen aanbrengen. De flessen per zes stuks in dozen verpakken en deze dicht sealen. En deze dozen in partijen klaarzetten voor uitlevering aan de diverse afnemers.

 

Zonder fundraising geen fundspending

De naam ‘We Serve’ voor de gebottelde witte en rode wijn is niet voor niets gekozen. ‘Wij dienen’ is immers wereldwijd het motto van de Lions organisatie, die zich onder meer ten doel stelt dienstbaar te zijn aan de samenleving. Dat geldt ook voor de twee lionsclubs die actief zijn in Krimpen aan den IJssel en in de Krimpenerwaard. Met enige regelmaat organiseren beide clubs ieder op hun eigen manier activiteiten voor groepen in de samenleving die wat extra aandacht en ondersteuning goed kunnen gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het dagje uit dat de Lionsclub Krimpen aan den IJssel jaarlijks organiseert voor bewoners van gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof. Maar dergelijke ‘fundspending’ activiteiten kosten geld. En daarom ontwikkelen de clubs jaarlijks tevens diverse ‘fundraising’ acties. De jonge Lionsclub ‘Domaine des Dames’ organiseert inmiddels ieder jaar ook een golftoernooi op de golfbaan Crimpenerhout.

 

Tevreden gevoel

De voorzitters van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel en de Lionsclub ‘Domaine des Dames’, Laurens Franken en Martie Schoenmakers, blikken tevreden terug op de wijnactie. “Er is niet alleen die donderdagavond met veel plezier keihard gewerkt”, zegt Martie, “maar ook in de voorbereidingsperiode. Want de leden van onze twee clubs hebben ook nog eens kans gezien twaalfhonderd flessen aan de man te brengen.” En Laurens voegt daaraan toe: “Alle lof voor de mensen van Wijnhuis Den Boer, Restaurant Het Koetshuis en Brasserie Crimpenerhout. Zonder hun steun zou het een stuk moeilijker zijn om deze actie met zo’n mooi resultaat af te sluiten.” Beide voorzitters zijn het erover eens: ‘Deze wijnactie smaakt naar méér!”

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2010-10-16%20Wijn%20project.jpg

Met zijn allen aan het werk in Het Koetshuis

 

 

Krimpen a/d IJssel  -  8-11-2009

 

LIONS WIJNACTIE VOOR HET GOEDE DOEL

Mobiele staarvergruizer voor oogziekenhuis Suriname

Net als in 2008 heeft de Lionsclub Krimpen aan den IJssel ook dit jaar een wijnactie georganiseerd, waarbij flessen rode en witte wijn worden gebotteld en waarbij de verkoopopbrengst bestemd is voor het goede doel. Maar dit jaar doet de club dat samen met de nieuwe Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o., ‘Domaine des Dames’. En natuurlijk zijn het weer andere wijnen, met nieuwe namen.

 https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2009-11-08%20Wijn%20We%20Serve%20Vino%20Blanco%20wijnetiket%2090x120%20copy.jpg

Nieuwe namen

‘We serve’ is het centrale motto van de Lionsclubs over de hele wereld. En waarom die Engelse term nu eens niet vertaald als ‘Wij dienen’ maar als ‘Wij serveren’? En daarmee was de nieuwe naam geboren voor de rode wijn en de witte wijn die de twee Lionsclubs dit jaar aanbieden. Een van de leden van de Lionsclub ontwierp daarvoor prachtige paarse en groene etiketten. De ‘We Serve Vin Rouge’ is een Cotes du Rhone uit Frankrijk en de ‘We Serve Vino Blanco’ is een Chardonnay Torrontes uit Argentinië. Het oogstjaar is in beide gevallen 2008.

 

Goede doelen in Suriname en de Krimpenerwaard

De netto-opbrengst van de verkoop van deze wijn wordt in de eerste plaats besteed aan de aanschaf van een zogenaamde mobiele staarvergruizer. Dit medische apparaat wordt ter beschikking gesteld aan het oogziekenhuis in Paramaribo, dat nauw samenwerkt met het Rotterdamse oogziekenhuis. De staarvergruizer zal worden ingezet bij het uitvoeren van staaroperaties op tal van plaatsen in Suriname, ook in het moeilijk toegankelijke binnenland. Daarnaast gaan de twee lionsclubs de resterende opbrengst besteden aan projecten in de Krimpenerwaard en aan het ondersteunen van (vrijwilligers)organisaties die in deze regio actief zijn. Zo konden vorig jaar zowel de Krimpense Jeugdnatuurwacht als het streekmuseum voor de Krimpenerwaard van nieuwe audiovisuele apparatuur worden voorzien.

 https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2009-11-08%20wijn%20DSC_6018%20resized.jpg

Vijftienhonderd flessen

Meer dan vijftienhonderd flessen worden er in totaal geproduceerd. Achthonderdvijftig flessen rode wijn en zeshonderdnegentig flessen witte wijn. Op donderdag 5 november maakten ruim dertig leden van de beide Lionsclubs daarmee een begin. In restaurant Het Koetshuis in Krimpen aan de Lek bottelden de mannen en vrouwen de eerste flessen witte wijn, onder deskundig toezicht van medewerkers van Wijnhuis Den Boer, dat eerder ook had geholpen met het selecteren van de juiste wijnen. Een kleine vijfhonderd flessen werden die avond zorgvuldig afgevuld en van kurken en capsules voorzien. En natuurlijk beplakt met de prachtige nieuwe etiketten. Inmiddels zijn er al elfhonderd flessen verkocht.

 

 

Krimpen a/d IJssel  -  27-4-2009

NIEUWS OVER OOIEVAARSPAAL

Slechts 5 maanden na de feestelijke plaatsing van een Ooievaarsnest door de Jeugdnatuurwacht in Krimpen aan den IJssel, is er al een Ooievaar neergestreken op het nest!!
Voorzitter van de Jeugdnatuurwacht en initiatiefnemer van de plaatsing van het nest jubelt: "het is net alsof ik opnieuw vader geworden ben!! ". De kinderen van de Jeugdnatuurwacht wachten met spanning af of er nu ook snel Ooievaars baby’s in Krimpen te bewonderen zijn!!

(bron: Het Kontakt)

https://www.lions.nl/pics/clubs/228/2009-04-27%20ooievaarsnest.jpg

 

 

Krimpen a/d IJssel  -  26-11-2008

KRIMPENSE OOIEVAARSPAAL ONTHULD

Jeugdnatuurwacht ontvangt cadeau Lionsclub

Krimpen aan den IJssel - Met een aantal ferme klappen sloegen leden van de Jeugdnatuurwacht Krimpen aan den IJssel de ‘laatste paal’ de grond in die ervoor moet zorgen dat de eerste ooievaarspaal van Krimpen aan den IJssel de komende jaren fier rechtop blijft staan en hopelijk snel huisvesting gaat bieden aan een ooievaarspaartje. Direct na de onthulling van de paal ontving voorzitter Jaap Schot van de Jeugdnatuurwacht symbolisch het al eerder aangekondigde verjaardagscadeau uit handen van de voorzitter van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, Hans Hoogelander.

 

Prima huisvesting voor ooievaarspaal

Wethouder Bart Prins opende namens de gemeente Krimpen aan den IJssel de speciale bijeenkomst, die onder meer werd bijgewoond door enkele tientallen jeugdnatuurwachters en hun ouders en door leden van de Lionsclub. Na zijn toespraakje en het slaan van de laatste paal ‘onthulde’ hij letterlijk de ooievaarspaal, door samen met Jaap Schot een zeildoek van het ooievaarsnest weg te trekken. Toen werd pas zichtbaar wat een prachtige huisvesting de Dienst Openbare Werken had vervaardigd voor het eerste Krimpense ooievaarspaar, dat zich hopelijk volgend jaar al in Lansingh-Zuid zal vestigen.

 

Certificaat op canvas

Na de onthulling was het moment aangebroken voor het aanbieden van het cadeau van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel aan de jarige Jeugdnatuurwacht, die dit jaar al weer vijfendertig jaar bestaat. Lionsclubvoorzitter Hans Hoogelander gaf in het kort het verloop van de geslaagde wijnactie weer, waardoor het mogelijk is geworden de Jeugdnatuurwacht te voorzien van een complete set audiovisuele apparatuur, bestaande uit een laptop, een beamer, een scanner, twee speakers en een digitaal fototoestel. Hij bood deze apparatuur symbolisch aan door aan Jaap Schot een bijzonder certificaat te overhandigen, in de vorm van een grote foto op canvas. “Qua apparatuur is de Jeugdnatuurwacht nu volledig bij de tijd en kan men op de meest moderne manier de jeugdige leden meer kennis over de natuur bijbrengen”, aldus Hans Hoogelander.

 

Ballonnen

Jaap Schot bedankte de gemeente Krimpen aan den IJssel hartelijk voor de ooievaarspaal. Ook sprak hij zijn dank uit aan het adres van de Lionsclub. “Deze club, net als wij een vrijwilligersorganisatie, heeft ons een fantastisch cadeau gegeven, waarvan we heel lang plezier hopen te hebben!” Direct daarna lieten de aanwezige kinderen ter afsluiting van de bijeenkomst tientallen ballonnen op die al snel in de verte verdwenen, misschien wel de ooievaars tegemoet.

 

Meer goede doelen

De wijnactie van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel heeft een uitstekend resultaat opgeleverd. “We verwachten dat in totaal zo’n zesduizend euro beschikbaar komt voor ondersteuning van diverse goede doelen”, zegt Hans Hoogelander. “Het eerste goede doel was de Jeugdnatuurwacht. Maar ook het Streekmuseum Crimpenerhof ontvangt van ons begin volgend jaar een set audiovisuele apparatuur. En dan nog blijft er geld over dat we volgend jaar aan andere goede doelen kunnen besteden. Daarmee wordt 2009 voor ons op twee manieren een bijzonder jaar, omdat we dan ook zullen vieren dat onze club vijfentwintig jaar geleden werd opgericht.”